ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್

ವಾರದ ನೋಟ

ದೇವೇಗೌಡರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ
error: Content is protected !!