ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್

ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಝಲಕ್
error: Content is protected !!